طرح حاتم

بانک انصار در راستای سیاست حمایت از تولید ملی ، جهت اعطای تسهیلات به زوج های جوان و عموم مردم برای تهیه جهیزیه و وسایل زندگی، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت های تولید لوازم خانگی داخلی در قالب طرحی به نام حاتم (حمایت از تولید ملی) نموده تا ضمن بهبود وضعیت اقشار کم درآمد، در جهت توسعه عقد مرابحه و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی گام ارزنده ای برداشته باشد.این شرکت به عنوان نماینده اجرایی و پشتیبان طرح حاتم اهداف زیر را برای بخش مدیریت طرح در دستور کار خود قرارداده است:

• تعیین اهداف، راهکار ها، روش ها و آیین نامه های اجرایی طرح با هدف پشتیبانی و بازاریابی فروش محصولات و تولیدات ایرانی از طریق اعطای تسهیلات محدود بانکی به خریداران و به منظور تشویق هرچه بیشتر و بازاریابی مطلوب و اجرایی شدن سیاست حمایت از تولیدات ایرانی و با حفظ حقوق مصرف کنندگان

• برقراری ارتباط با مراکز فروش و عرضه محصولات مشمول طرح در سطح کشور و ثبت و رهگیری کلیه ثبت نام ها جهت استفاده از طرح از طریق تماس تلفنی با ثبت نام کنندگان تا زمان انعقاد قرار داد و اخذ تسهیلات و تایید خرید به منظور کنترل کامل و پایین آوردن سطح تخلفات احتمالی

• ثبت و پیگیری شکایات مطرح شده از سوی خریداران و انعکاس آن طی گزارشات دوره ای به بانک

• بررسی و مطالعه نقاط قوت و ضعف طرح و شناسایی مراکز تولیدی حائز شرایط جهت گسترش طرح و فراگیری اکثر محصولات مصرفی در سبد طرح حاتم

• ارائه طرح های تکمیلی به بانک جهت تنوع بخشی و بالا بردن سطح فروش و درآمد طرح

• راه اندازی و تجهیز فروشگاه های حاتم در سطح کشور باهدف عرضه متمرکز سبد کامل کالای مشمول طرح به خریداران

گزارش عملکرد

میزان فروش هر استان
رشد شرکت های حاضر در طرح