مدیریت توزیع و پخش

توزیع یا پخش فرآیند فروش و ارائه محصول یا خدمات به مشتریان است که به تنهایی بخش مهمی از یک استراتژی بازاریابی است و همراه کردن آن با فاکتورهای کیفیت ،کمیت و قیمت محصول موجبات و اساس ارتقاء فرایند مذکور را بوجود می آورد.

یکی از بخش های فعالیت این شرکت مدیریت توزیع و پخش است . این بخش بهره گیری و اتکاء به یک شبکه فعال و توانمند توزیع و بکارگیری کارشناسان خبره تحقیقات بازار و مدیران با سابقه موفق شده است به مدلی بهینه در طول دو سال گذشته دست پیدا کند.

طراحی و ایجاد زیر ساخت ها و پیش نیاز های این بخش در کنار انتخاب درست اداره کنندگان صاحب تجربه موجب گردیده تا نوسانات بازار و افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و قیمت محصولات نتواند خللی در روند رو به رشد فعالیت آن ایجاد نماید.

مدیریت توزیع و پخش این شرکت با هدف رشد و ارتقاء فرایند یاد شده در کنار استحصال درآمد عادلانه همواره سعی داشته است تا با گسترش حوزه کاری خود به عنوان همکار و همیار علمی بنگاه های تولیدی حضور و فعالیت نموده و با پذیرش برون سپاری این بخش از زنجیره محصول تولید کنندگان، از مشکلات عدیده این بنگاه ها بکاهد.

پذیرش نمایندگی توزیع محصولات لبنی و بهداشتی چندین واحد صاحب نام گواه بر تلاش بی وقفه مدیریت توزیع و پخش این شرکت در سال های اخیر است.

آخرین پروژه ها

پروژه چهار
موضوع
پروژه سه
موضوع
پروژه دو
موضوع
بهتک
نمایندگی فروش و پخش